``Yeni Normal``in Normal Sendikası

Kent Emekçileri Sendikası

Kent Emekçileri Sendikası

İşçi sınıfının yeni rengi; yeni mücadele hattı

Kentli, eğitimli, uzun ve yoğun çalışma saatleri altında neredeyse asgari ücrete yakın bir ücret alan, genel itibariyle hizmet sektörü diyebileceğimiz alanda çalışan milyonlar bulunmaktadır.

Örgütlülük düzeyleri düşük olan bu kesim, var olan sendikal yapılar tarafından da kapsamamakta veya kapsanmak istenmemektedir. Bu uçsuz bucaksız alanda net bir hedefle örgütlenmeye koyulmak zorundayız. 

Önerimiz Kent Emekçileri Sendikasını kurmak ve var olan dayanışma ağlarını ilk aşamada bu dayanışmada birlikte örgütlemektir.  

Kent Emekçileri Sendikası İletişim

  • info@kentemekcileri.org